VIZE, KULTURA A HODNOTY IKEA


Vize a obchodní myšlenka IKEA

Naší vizí v IKEA je „vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí”. Naše obchodní myšlenka tuto vizi podporuje tím, že nabízíme „široký sortiment výrobků pro zařízení domácnosti s dobrou funkcí a designem za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí”. Naše vize se ale netýká jen vybavení domácnosti, jde nám také o to, abychom přispívali k lepšímu každodennímu životu všech lidí, jejichž životy jsou spojeny s naším podnikáním.Podívej se, jak se nám to daří.

Jak to všechno začalo…

IKEA byla založena Ingvarem Kampradem ve Švédsku v roce 1943. Od té doby se IKEA rozrostla již na více než 50 různých trhů, kde máme 422 obchodních domů. IKEA Group také vlastní od 90. let 20. století své pily a výrobní závody Swedwood.

V České republice je IKEA na trhu více než 25 let a provozuje 4 obchodní domy, ve kterých přispívá k úspěchu IKEA a podílí se na naplnění naší vize a obchodní myšlenky přes 1 500 zaměstnanců.

Kultura IKEA

Kultura IKEA odráží švédské kořeny z oblasti Småland na jihu Švédska. Zdejší lidé jsou pracovití, praktičtí, vzájemně si pomáhají a žijí v bezprostředním kontaktu s okolní přírodou. Tyto aspekty se promítají do hodnot IKEA, které tvoří základ kultury IKEA.

Klíčové hodnoty IKEA

Věříme, že každý jednotlivec může nabídnout něco hodnotného, a usilujeme o to, abychom si stejné hodnoty zachovali i při našem způsobu práce.

Pospolitost

Pospolitost je základem kuktury IKEA. Jsme silní, jen když si navzájem věříme, táhneme za jeden provaz a společně si užíváme i zábavu.

Péče o lidi a planetu

Chceme být silou, která uvede do pohybu pozitivní změny. Máme příležitost věci měnit významným a trvalým způsobem – pro naše dobro a dobro generací, které přijdou po nás.

Efektivita nákladů

Krásné a funkční vybavení domácnosti by mělo být dostupné většině lidí. Neustále se snažíme nacházet způsoby, jak z menšího množství surovin vyrobit více, aniž bychom ohrozili kvalitu výrobků. K tomu samému podněcujeme i ostatní.

Jednoduchost

Jednoduchost, věcnost a přímočarost jsou součástí našeho dědictví. Jde o to zůstat svůj a blízko realitě. Jsme neformální, pragmatičtí a naším největším nepřítelem je byrokracie.

Trvalé zlepšování

Neustále se snažíme hledat nové a lepší způsoby. Vše, co děláme dnes, můžeme již zítra dělat lépe. Schopnost nacházet řešení téměř neřešitelných problémů je součástí našeho úspěchu a zdrojem inspirace při řešení nových výzev.

Smysluplně odlišná

IKEA není jako jiné společnosti a ani nechce být. Rádi používáme nekonvenční způsoby myšlení, experimentujeme, přemýšlíme o tom, zda stávající řešení nemůžeme dále vylepšit a odvažujeme se dělat chyby...a máme k tomu dobrý důvod.

Přijímáme a delegujeme odpovědnost

Jsme přesvědčeni, že má smysl dávat lidem možnost rozhodovat se podle svého a nést odpovědnost. Přijímání i delegování odpovědnosti podporuje růst a rozvoj jednotlivců. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a plánování do budoucnosti jsou pak pro každého z nás stimulem přispět a podílet se na tomto rozvoji a růstu.

Vedení příkladem

Vedení není podle nás pozice ale činnost. Mnohem více než o zkušenosti a schopnosti nám jde u lidí o to, jaké hodnoty vyznávají. Hledáme lidi, kteří jdou ostatním příkladem a dokážou ze sebe (a pak i z ostatních) dostat to nejlepší.

Dobré pro lidi a planetu

Již řadu let se zaměřujeme na ekonomické využívání zdrojů. Snažíme se vyrábět více výrobků z menšího množství surovin, využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje energie a materiálů tak, abychom při tom chránili přírodu. Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Prostřednictvím nadace IKEA Foundation a ve spolupráci s UNICEF podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme uprchlíkům a podílíme se na dalších programech pomoci.

V sortimentu IKEA najdeš řadu výrobků, které šetří vodou, energií a minimalizují odpad. A tím šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky našich zákazníků.

Toto jsou jen první kroky na naší cestě k naplnění strategie udržitelnosti.

PŘIDEJ SE K NÁM

Možná hledáme právě tebe.
Podívej se, jaké volné pozice nabízíme.

Volná místa