Vize, kultura a hodnoty


Naší vizí v IKEA je „vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí”. Naše obchodní myšlenka tuto vizi podporuje tím, že nabízíme „široký sortiment výrobků pro zařízení domácnosti s dobrou funkcí a designem za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí”. Naše vize se ale netýká jen vybavení domácnosti, jde nám také o to, abychom přispívali k lepšímu každodennímu životu všech lidí, jejichž životy jsou spojeny s naším podnikáním.

Klíčové hodnoty IKEA

Věříme, že každý jednotlivec může nabídnout něco hodnotného, a usilujeme o to, abychom si stejné hodnoty zachovali i při našem způsobu práce.

Jít příkladem

Vedení není podle nás pozice ale činnost. Mnohem více než o zkušenosti a schopnosti nám jde u lidí o to, jaké hodnoty vyznávají. Hledáme lidi, kteří jdou ostatním příkladem a dokážou ze sebe (a pak i z ostatních) dostat to nejlepší.

Pospolitost

Pospolitost je základem kultury IKEA. Jsme silní, jen když si navzájem věříme, táhneme za jeden provaz a společně si užíváme i zábavu.

Péče o lidi a planetu

Chceme být silou, která uvede do pohybu pozitivní změny. Máme příležitost věci měnit významným a trvalým způsobem – pro naše dobro a dobro generací, které přijdou po nás.

Hospodárnost

Krásné a funkční vybavení domácnosti by mělo být dostupné většině lidí. Neustále se snažíme nacházet způsoby, jak z menšího množství surovin vyrobit více, aniž bychom ohrozili kvalitu výrobků. K tomu samému podněcujeme i ostatní.

Jednoduchost

Jednoduchost, věcnost a přímočarost jsou součástí našeho dědictví. Jde o to zůstat svůj a blízko realitě. Jsme neformální, pragmatičtí a naším největším nepřítelem je byrokracie.

Obnovovat a vylepšovat

Neustále se snažíme hledat nové a lepší způsoby. Vše, co děláme dnes, můžeme již zítra dělat lépe. Schopnost nacházet řešení téměř neřešitelných problémů je součástí našeho úspěchu a zdrojem inspirace při řešení nových výzev.

Odlišnost, která má smysl

IKEA není jako jiné společnosti a ani nechce být. Rádi používáme nekonvenční způsoby myšlení, experimentujeme, přemýšlíme o tom, zda stávající řešení nemůžeme dále vylepšit a odvažujeme se dělat chyby...a máme k tomu dobrý důvod.

Předávání a přebírání zodpovědnosti

Jsme přesvědčeni, že má smysl dávat lidem možnost rozhodovat se podle svého a nést odpovědnost. Přijímání i delegování odpovědnosti podporuje růst a rozvoj jednotlivců. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a plánování do budoucnosti jsou pak pro každého z nás stimulem přispět a podílet se na tomto rozvoji a růstu.

Dobré pro lidi a planetu

Již řadu let se zaměřujeme na ekonomické využívání zdrojů. Snažíme se vyrábět více výrobků z menšího množství surovin, využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje energie a materiálů tak, abychom při tom chránili přírodu. Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Prostřednictvím nadace IKEA Foundation a ve spolupráci s UNICEF podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme uprchlíkům a podílíme se na dalších programech pomoci.

V sortimentu IKEA najdeš řadu výrobků, které šetří vodou, energií a minimalizují odpad. A tím šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky našich zákazníků.

Toto jsou jen první kroky na naší cestě k naplnění strategie udržitelnosti.

PŘIDEJ SE K NÁM

Možná hledáme právě tebe.
Podívej se, jaké volné pozice nabízíme.

NABÍDKA VOLNÝCH POZIC
Ikea