IKEA je v České republice zastoupena dvěma organizacemi – maloobchodní a nákupní. Práci tak můžete získat v jednom z našich čtyř obchodních domů, v jejich externích skladech, v kontaktním centru, v plánovacím studiu nebo na centrále v Praze. V rámci nákupní organizace přijímáme kolegy pro oblast nákupu a jednání s dodavateli, zlepšování kvality a zajištění dodávek.

Obchodní domy IKEA

Nákupní organizace